info@sovu.nl
Home
Welkom op de website van de Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche

De Stichting Opleidingdsfonds voor de Uitvaartbranche* (SOVU) is een organisatie van sociale partners die actief zijn voor de uitvaartsector in Nederland. In de stichting participeren: De SOVU is in 2010 opgericht en heeft vooral tot doel om voor werkgevers en werknemers in de branche subsidies aan te vragen en deze vervolgens te verstrekken aan werkgevers en werknemers in de sector.

SOVU is één van de fondsen die het Agentschap SZW in mei 2011 heeft aangewezen als aanvrager en begunstigde van ESF-subsidie in de programmaperiode 2007-2013. De ingediende sectorale aanvraag is gebaseerd op geïnventariseerde bedrijfsopleidingsplannen.

De toegezegde ESF-subsidie, om de eigen medewerkers te scholen, beloopt ruim 1 miljoen!

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking kan komen voor een ESF-bijdrage, voert u dan de
ESF-subsidiescan uit of neemt u contact op met ons.


Deze website bestaat uit verschillende onderdelen:

* Uitvaartbranche: de branche van organisaties die werkzaamheden verrichten op het gebied van organiseren, verzorgen en verzekeren van uitvaarten, in casu uitvaartverzorging, uitvaartverzekering, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen, alles in de ruimste zin van het woord.
ESF-subsidiescan-2011
Middels deze subsidiescan kan snel en eenvoudig worden vastgesteld of uw bedrijf in 2011-2012 in aanmerking komt voor een ESF-bijdrage.

De spelregels
Op deze pagina worden de spelregels voor ESF-subsidie beschreven.

Opleidingen
Op deze pagina treft u een overzicht aan van alle opleidingen, waarvoor in 2011-2012 subsidie mogelijk is.

Nieuws
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van het nieuws en ontwikkelingen op het gebied van ESF wet- en regelgeving, met betrekking tot de Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche.
Procedure
Op deze pagina leest u meer over hoe u in aanmerking komt voor subsidie. Wij verzoeken u deze procedure door te nemen.

Formulieren
Hier kunt u alle informatie downloaden die u nodig heeft voor het opstellen en indienen van een ESF-declaratieverzoek.

FAQ
Om het u makkelijk te maken hebben we op deze pagina alvast de meest gestelde vragen (en de antwoorden) op een rij gezet